Velikonoční, Vánoční, svatební i dušičkové dekorace, šperky a mnoho dalšího

Kategorie

Statistiky návštěv

online: 10
dnes: 490
týden: 14348
celkem: 4252705

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů
Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží. Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům. Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit. Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Pravidla nakládání s osobními údaji Eva Hronová

1. Informace o Eva Hronová

1.1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji společnosti EMPE - výroba věnců a vazeb Eva Hronová,Hněvkovice 48 Humpolec 396 01 IČ:73562441 upravují zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek https://www.dekorace-vence.cz zejména jejich registrovaných uživatelů (dále jen „uživatel“) a zákazníků, kteří učiní prostřednictvím webových stránek objednávku (dále jen „zákazník“).
1.2 Eva Hronová působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.
2. Jaké údaje zpracováváme?
2.1. Údaje poskytnuté zákazníky. Na stránce zpracováváme osobní údaje o uživatelích a zákaznících. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při registraci nebo při vytvoření Vaší objednávky.
2.2. Tyto údaje zahrnují zejména e-mailovou adresu a v případě zákazníků i jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo a platební údaje. Pokud budete chtít, můžete uvést i další údaje, například adresu zaměstnání nebo poznámku o možných časech doručení.
2.3. Údaje z Facebooku. Pokud pro registraci využijete sociální síť Facebook, umožníte nám také přístup k Vašemu veřejnému profilu, datu narození, údaji o aktuálním místě pobytu a e mailové adrese. Součástí Vašeho veřejného profilu na Facebooku je Vaše jméno a příjmení, profilový obrázek, věková kategorie, údaj o pohlaví a další veřejné informace podle Vašeho nastavení.
2.4. Eva Hronová nesbírá ani jinak nezpracovává jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje o Vašem zdravotním stavu, vyznání či přesvědčení apod.

3. Pro jaké účely údaje zpracováváme?

3.1. Pro vyřízení Vaší objednávky, tj. pro splnění smlouvy mezi Eva Hronová a zákazníkem, využíváme Vaše jméno a příjmení a kontaktní údaje. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od zaevidování objednávky, její zpracování, včetně zaplacení a doručení objednaného zboží. Pokud nejsou údaje poskytnuty nemůžeme vyřídit Vaši objednávku.
4. Kdo má přístup k údajům?
4.1. V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány firmou Eva Hronová a jejími pracovníky. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s firmou Eva Hronová.
4.2. Eva Hronová dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Eva Hronová pro účely a způsobem, které Jakub Šaur stanoví. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které Eva Hronová využívá, patří:
  • přepravní společnosti – PPL

5. Jak dlouho údaje zpracováváme?

5.1. Eva Hronová zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení a doručení zboží. Ze zákona Eva Hronová následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.
6. Jaká jsou vaše práva?
6.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na a požadovat:
  • Informace ohledně osobních údajů, které Eva Hronová zpracovává, ohledně účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo Eva Hronová. Obecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto pravidlech.
  • Přístup k údajům, které jste poskytli Eva Hronová, ať již v průběhu registrace nebo vytvoření objednávky. V případě uplatnění tohoto práva Vám Eva Hronová potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.
  • Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může Eva Hronová správně vyřídit Vaši objednávku.
  • Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že Eva Hronová zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
  • Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již Eva Hronová nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek Eva Hronová Vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.
  • Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu od Eva Hronová k jinému subjektu, kdy Eva Hronová předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci podle Vašeho přání.
. Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností Eva Hronová se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

7. Bezpečnost

7.1. Eva Hronová dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Eva Hronová klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

8. Kontakt

S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na Eva Hronová e-mailem na adresu eva.hronova@dekorace-vence.cz nebo na telefonním čísle 721800719

9. Účinnost

9.1. Tato pravidla jsou účinná od 1. 4. 2018.

Nákupní košík / zobrazit

počet položek: 0 (0 ks)
cena celkem: 0 Kč

Rychlý kontakt / více

Eva HAVLOVÁ
tel.: +420 777 971 394
mail: eva.hronova

Eva HRONOVÁ ml.
tel.: +420 721 800 719


Upozornění

Aktuálně Dušičkové věnce zatím dostupné pouze z chvojek a thují! Omlouváme se, ale v době výroby sezonních dekorací, např.v průběhu října při výrobě dušičkových věnců a vazeb nejsme schopni dodat…